EM 2022

Last Update 18.07.2022 14:00

EM 2022 FINAL RESULTS

6. Mölkky European Outdoor Championship  2022 

EUROMÖLKKY 2022

Draw:   EM 2022 draw groups

Order:  EM 2022 order of play saturday

 

Organizer:
SKM Zruč nad Sázavou – Tennisline
Na Výsluní 752, 285 22 Zruč nad Sázavou, CRN 05503574
post address: Dvouletky 710, 285 22 Zruč nad Sázavou

Contact person:
Dagmar Fialova, dagmar.fialova1@seznam.cz, mob. no. +420 733 559 313

Organizing committee:
Leoš Fiala                        chairman     leos.fiala@volny.cz
Dagmar Fialová            tournament director dagmar.fialova1@seznam.cz
Jaroslav Chmelík          referee  jaroslav.chmelik@seznam.cz

Radim Freisler               tournament director assitent
Leoš Fiala jr.                   results processing
Pavel Mácha, Michal Osovský, Segej Osovský                   technical staff
Ludmila Obhlídalová  medical staff

Date:                                   
Saturday and Sunday 16 – 17  Juny, 2022

Doubles Warm Up:
Friday 15. 07. 2022, 12:00

EM 2022 DWU order friday

Europe Cup:
Saturday 16.07. 2022, 17:00

EM 2022 Europe Cup

Venue:
Football club TJ Jiskra
Ke Stadionu 1032, 285 22 Zruč nad Sázavou
surface grass

Number of participants:   40 teams

Registration:
must be done during    01. 02. – 17. 06. 2022

Starting fee:
70 Euro for team, Doubles Warm Up 15 Euro for team

Teams:
each team considers from 3 players (+ max. 1 alternate), captain of the team must be above the age of 18

Fields:
16 numbered fields, 6 x 14 m, throw 3,50 m, grass surface

Mölkky:
games are always played with official Tactic Mölkky-games

Playing system:  40 teams, 4 groups A, B, C, D – 10 teams each

9 round in groups, each match 2 sets (2:0, 1:1, 0:2)

Play off:                  24 teams – the best 6 from each group, best of 5 set, in final sets starts team that has more points        EM 2022 play off

Last Chance tournament: 24 teams (7th – 10 th from each group) + 8 teams losers from 1st round Play off, best of 5 sets, in final sets starts team that has more points      EM 2022 Last Chance

All placement matches (battle for 5th, battle for 9th, battle for 25th, battle for 33th) – best of 3 sets, in final sets starts team that has more points

EM 2022 Battle for 5

EM 2022 Battle for 9

EM 2022 Battle for 25

EM 2022 Battle for 33

Bufet and sanitary facilities:
on site

Accommodation:
Hotel Zruč  www.hotelzruc.cz       20 minuts by walk
Penzion Pod Zámkem  www.pemzion-podzamkem.cz      15 minuts by walk
Kemp Rákosí  www.kemprakosi.cz   or  www.airbnb.cz     2 minuts by walk

Medical service:
non-stop first aid trained staff

Alcohol:
alcoholic beverages and drinking is prohibited in the playing fields

Smoking:
smoking is prohibited during the game, allowed only in designated areas

Judges:
referee and the jury are nominated by IMO, officials at each fields are nominated by the organizer from semifinal matches

Prizes:
medals, cups and material prizes for teams on 1.– 4. places           medals and plaques for teams on 1. – 3. places of Last chance Tournaments

Rules:
official IMO mölkky rules are followed, throw is delimited by Mölkkaari

Time schedule:

01. 02. – 17. 06. 2022   registration, entries
Sunday 26. 06. 2022
12:00 draw

Sunday 26. 06. 2022
13:00 release of draw results and time schedule – change

Friday 15. 07. 2022
12:00 – 19:00   WARM UP TOURNAMENT
11:00 – 21:00 presentation, issuing of starting numbers, training, friendly matches

Saturday 16. 07. 2022
07:30 – 9:00 presentation, issuing of starting numbers

09:30             opening ceremony

10:00              games start, matches in groups
17:00              Europa Cup – change

18:00             DISCOMÖLKKY Petr Lipavský

Sunday 17. 07. 2022
09:30             Play off – 1st Round
09:30             Last Chance Tournament – 1st Round

10:30               Play off eight-finals, Last Chance 2nd Round

11:15                Placement matches – start
12:00              Play off quarter – finals

13:00              Last Chance Tournament semi-finals
14:00              Play off  semi-finals
14:30               Last Chance Tourn. final and bronze medal match

15:15               Euromölkky 2022 – bronze medal match

15:45               Euromölkky 2022 – final

17:00               medals closing ceremony

Time schedule may be changed.

 

EUROMÖLKKY 2022

Pořadatel:    z pověření I. M. O.    SKM  Zruč nad Sázavou – Tennisline,                                                                               IČO 05503574, Na Výsluní 752, 285 22 Zruč nad Sázavou
poštovní adresa: Dvouletky 710, 285 22 Zruč nad Sázavou

Kontakt:     Dagmar Fialova, dagmar.fialova1@seznam.cz, m. +420 733 559 313

Organizační výbor:
Leoš Fiala                                      prezident    leos.fiala@volny.cz
Dagmar Fialová                          ředitelka turnaje    dagmar.fialova1@seznam.cz
Jaroslav Chmelík                        vrchní rozhodčí  jaroslav.chmelik@seznam.cz

Radim Freisler                            zástupce ředitele turnaje
Leoš Fiala jr.                                 zpracování výsledků
Pavel Mácha, Michal Osovský         technická služba
Ludmila Obhlídalová                zdravotní zabezpečení

Datum:            sobota a neděle 16. – 17. července 2022

Turnaj Warm Up:   pátek 15. 07. 2022  12:00

Europa Cup:     sobota 16. 07. 2022  16:00

Místo:              fotbalový stadion TJ Jiskra Zruč nad Sázavou                       ul. Ke Stadionu 1032, 285 22 Zruč nad Sázavou, povrch tráva

Počet účastníků: 40 přihlášených týmů

Přihlášky:           od 01. 02. do 17. 06. 2022

Startovné:         1800 Kč za družstvo , turnaj Warm Up 400 Kč za družstvo

Družstvo:          každé družstvo se stává ze 3 hráčů a max. 1 náhradníka
kapitán družstva musí být starší 18 let

Hřiště:               16 očíslovaných drah, 6 x 14 m, odhoz 3,50 m, povrch tráva

Mölkky:            hrací sady firmy TACTIC

Občerstvení:   v místě

Ubytování:      Hotel Zruč    www.hotelzruc.cz
Penzion Pod Zámkem   www.penzion-podzamkem.cz
Kemp Rákosí www.kemprakosi.cz nebo www.airbnb.cz

Zdravotní služba:   non-stop v místě

Alkohol:              zákaz požívání alkoholických nápojů během hry

Kouření:              povoleno pouze ve vyhrazených místech

Rozhodčí:          od semifinále play off nominuje pořadatel, ostatní zápasy se hrají bez rozhodčích

Pravidla:     oficiální pravidla I.M.O., odhoz je vyznačen Mölkkaari

Časový pořad:
01. 02. – 17. 06. 2022     přihlášky
26. 06. 2022 12:00           losování
26. 06. 2022 13:00           zveřejnění rozlosování a časového programu

Pátek   15. 07. 2022 12:00 – 19:00   turnaj dvojic  DOUBLES WARM UP
11:00 – 21:00 prezence, výdej startovních čísel, trénink, přátelské zápasy

Sobota 16. 07. 2022    07:30 – 9:00 prezence, výdej startovních čísel
09:30    slavnostní zahájení                                                                                                                                                                 10:00     začátek turnaje – zápasy ve skupinách
17:00     Europa Cup 

18:00      DISCOMÖLKKY Petra Lipavského

Neděle 17. 07. 2022                                                                                                                                                                             09:30    1. kolo Play off a turnaje Last Chance
10:30     osmifinále play off a 2. kolo Poslední šance

11:15       zápasy o umístění – zahájení
12:00      čtvrtfinále play off
13:00     semifinále Last Chance
14:00      semifinále Play off
14:30      finále Last Chance
15:15      EM 2022 – zápas o třetí místo
15:45      EM 2022 – finále
17:00      závěrečný ceremoniál

Časový pořad může být upraven a změněn.