EM 2018

Mölkky European Championship
EUROMÖLKKY 2018

Organizer:
SKM Zruč nad Sázavou – Tennisline
Na Výsluní 752, 285 22 Zruč nad Sázavou, CRN 05503574
post address: Dvouletky 710, 285 22 Zruč nad Sázavou

Contact person:
Dagmar Fialova, dagmar.fialova1@seznam.cz, mob. no. +420 733 559 313

Organizing committee:
Leoš Fiala              chairman     leos.fiala@volny.cz
Dagmar Fialová  tournament director dagmar.fialova1@seznam.cz
Jaroslav Chmelík referee  jaroslav.chmelik@seznam.cz
Leoš Fiala jr.        results processing
Martin Kadlec       technical staff
Ludmila Obhlídalová medical staff

Date:
Saturday and Sunday 21st – 22nd July, 2018

Doubles Warm Up:
Friday 20. 07. 2018, 13:00

Europa Cup:
Saturday 21. 07. 2018, 17:00

Venue:
Tennis club TJ Jiskra        GPS N 49° 44´ 48´´ E 15° 5 ´22´´
Dvouletky 1031, 285 22 Zruč nad Sázavou
5 clay courts, 1 volleyball field

Number of participants: not limited

Registration:
must be done during 01. 01. – 30. 06. 2018

Starting fee:
70 Euro for team, Doubles Warm Up 15 Euro for team

Teams:
each team considers from 3 players (+ max. 1 alternate), captain of the team must be above the age of 18

Fields:
30 numbered fields, 5 x 14 m, throw 3,50 m, red clay surface

Mölkky:
games are always played with official Tactic Mölkky-games

Bufet and sanitary facilities:
on site

Accommodation:
Hotel Zruč  www.hotelzruc.cz
Penzion Pod Zámkem  www.pemzion-podzamkem.cz
Kemp Rákosí  www.kemprakosi.cz   or  www.airbnb.cz

Medical service:
non-stop first aid trained staff

Alcohol:
alcoholic beverages and drinking is prohibited in the playing fields

Smoking:
smoking is prohibited during the game, allowed only in designated areas

Judges:
referee and the jury are nominated by IMO, officials at each fields are nominated by the organizer from semifinal matches

Prizes:
medals, cups and material prizes for teams on 1.– 4. places           medals and plaques for teams on 1. – 3. places of Parallel and Last chance Tournaments

Rules:
official IMO mölkky rules are followed, throw is delimited by Mölkkaari

Time schedule:

01. 01. – 30. 06. 2018   registration, entries
Monday 09. 07. 2018
12:00 draw

Friday 13. 07. 2018
12:00 release of draw results and time schedule

Friday 20. 07. 2018
13:00 – 19:00   WARM UP TOURNAMENT
11:00 – 21:00 presentation, issuing of starting numbers, training, friendly matches

Saturday 21. 07. 2018
07:30 – 9:00 presentation, issuing of starting numbers                                                                                                                 09:30             opening ceremony 10:00 games start
16:00              1st round of play off 1st rounds of Parallel Tournament
17:00                Europa Cup
20:00 – 22:00  player´s party – disco

Sunday 22. 07. 2018
09:00 Last Chance Tournament, Parallel Tournament
09:30 Play off eight-finals
11:00  Play off quarter-finals, placing matches
12:00 Last Chance Tournament semi-finals
13:00   Play off and Parallel Tournament semi-finals
13:30 Last Chance Tournament final and bronze medal match                                                                                                                          14:30 Euromölkky 2018 – bronze medal match Parallel Tournament final and bronze medal match                                                     15:00 Euromölkky 2018 final
16:00 medals closing ceremony

Time schedule may be changed.

 

EUROMÖLKKY 2018

Pořadatel: z pověření I. M. O. SKM  Zruč nad Sázavou – Tennisline, IČO 05503574
Na Výsluní 752, 285 22 Zruč nad Sázavou
poštovní adresa: Dvouletky 710, 285 22 Zruč nad Sázavou

Kontakt: Dagmar Fialova, dagmar.fialova1@seznam.cz, m. +420 733 559 313

Organizační výbor:
Leoš Fiala  prezident    leos.fiala@volny.cz
Dagmar Fialová  ředitelka turnaje    dagmar.fialova1@seznam.cz
Jaroslav Chmelík  vrchní rozhodčí  jaroslav.chmelik@seznam.cz
Leoš Fiala jr.      zpracování výsledků
Martin Kadlec technická služba
Ludmila Obhlídalová   zdravotní zabezpečení

Datum:            sobota a neděle 21. – 22. července 2018

Turnaj Warm Up:   pátek 20. 07. 2018  13:00

Europa Cup:     sobota 21. 07. 2018  17:00

Místo:              TJ Jiskra Zruč nad Sázavou – tenisové dvorce GPS N 49° 44´ 48´´ E 15° 5 ´22´´                                                                                                   Dvouletky 1031, 285 22 Zruč nad Sázavou
5 antukových dvorců, 1 hřiště na volejbal

Počet účastníků: není omezen

Přihlášky:           od 01. 01. do 30. 06. 2018

Startovné:         1800 Kč za družstvo , turnaj Warm Up 400 Kč za družstvo

Družstvo:          každé družstvo se stává ze 3 hráčů a max. 1 náhradníka
kapitán družstva musí být starší 18 let

Hřiště:               30 očíslovaných drah, 5 x 14 m, odhoz 3,50 m, povrch antuka

Mölkky:            hrací sady firmy TACTIC

Občerstvení:   v místě

Ubytování:      Hotel Zruč    www.hotelzruc.cz
Penzion Pod Zámkem   www.penzion-podzamkem.cz
Kemp Rákosí www.kemprakosi.cz nebo www.airbnb.cz

Zdravotní služba:   non-stop v místě

Alkohol:              zákaz požívání alkoholických nápojů během hry

Kouření:              povoleno pouze ve vyhrazených místech

Rozhodčí:          od semifinále play off nominuje pořadatel, ostatní zápasy se hrají bez rozhodčích

Pravidla: oficiální pravidla I.M.O., odhoz je vyznačen Mölkkaari

Časový pořad:
01. 01. – 30. 06. 2018 přihlášky
09. 07. 2018 12:00 losování
13. 07. 2018 12:00 zveřejnění rozlosování a časového programu

Pátek   20. 07. 2018 13:00 – 19:00 turnaj WARM UP
11:00 – 21:00 prezence, výdej startovních čísel, trénink, přátelské zápasy

Sobota 21. 07. 2018    07:30 – 9:00 prezence, výdej startovních čísel
09:30 slavnostní zahájení 10:00 začátek turnaje
16:00 1. kolo play off 1. kolo Paralelního turnaje
17:00 Europa Cup
20:00 – 22:00 hráčská party – diskotéka

Neděle 22. 07. 2018  09:00 turnaj Last Chance, paralelní turnaj
09:30 osmifinále play off
11:00 čtvrtfinále play off
12:00 semifinále Last Chance
13:00 semifinále Play off
13:30 finále Last Chance
14:30 EM 2018 – zápas o třetí místo, finále Paralelního turnaje
15:00 EM 2018 – finále
16:00 závěrečný ceremoniál

Časový pořad může být upraven a změněn.