EM 2022

6. Mölkky European Outdoor Championship  2022 

EUROMÖLKKY 2022

Organizer:
SKM Zruč nad Sázavou – Tennisline
Na Výsluní 752, 285 22 Zruč nad Sázavou, CRN 05503574
post address: Dvouletky 710, 285 22 Zruč nad Sázavou

Contact person:
Dagmar Fialova, dagmar.fialova1@seznam.cz, mob. no. +420 733 559 313

Organizing committee:
Leoš Fiala                        chairman     leos.fiala@volny.cz
Dagmar Fialová            tournament director dagmar.fialova1@seznam.cz
Jaroslav Chmelík          referee  jaroslav.chmelik@seznam.cz

Radim Freisler               tournament director assitent
Leoš Fiala jr.                   results processing
Pavel Mácha, Michal Osovský                   technical staff
Ludmila Obhlídalová  medical staff

Date:                                   
Saturday and Sunday 16 – 17  Juny, 2022

Doubles Warm Up:
Friday 15. 07. 2022, 12:00

Europa Cup:
Saturday 16.07. 2022, 16:00

Venue:
Football club TJ Jiskra
Ke Stadionu 1032, 285 22 Zruč nad Sázavou
surface grass

Number of participants:   not limited

Registration:
must be done during    01. 02. – 17. 06. 2022

Starting fee:
70 Euro for team, Doubles Warm Up 15 Euro for team

Teams:
each team considers from 3 players (+ max. 1 alternate), captain of the team must be above the age of 18

Fields:
30 numbered fields, 6 x 14 m, throw 3,50 m, grass surface

Mölkky:
games are always played with official Tactic Mölkky-games

Bufet and sanitary facilities:
on site

Accommodation:
Hotel Zruč  www.hotelzruc.cz       20 minuts by walk
Penzion Pod Zámkem  www.pemzion-podzamkem.cz      15 minuts by walk
Kemp Rákosí  www.kemprakosi.cz   or  www.airbnb.cz     2 minuts by walk

Medical service:
non-stop first aid trained staff

Alcohol:
alcoholic beverages and drinking is prohibited in the playing fields

Smoking:
smoking is prohibited during the game, allowed only in designated areas

Judges:
referee and the jury are nominated by IMO, officials at each fields are nominated by the organizer from semifinal matches

Prizes:
medals, cups and material prizes for teams on 1.– 4. places           medals and plaques for teams on 1. – 3. places of Last chance Tournaments

Rules:
official IMO mölkky rules are followed, throw is delimited by Mölkkaari

Time schedule:

01. 02. – 17. 06. 2022   registration, entries
Sunday 26. 06. 2022
12:00 draw

Wednesday 29. 06. 2022
12:00 release of draw results and time schedule

Friday 15. 07. 2022
12:00 – 19:00   WARM UP TOURNAMENT
11:00 – 21:00 presentation, issuing of starting numbers, training, friendly matches

Saturday 16. 07. 2022
07:30 – 9:00 presentation, issuing of starting numbers

09:30             opening ceremony 10:00 games start
16:00              Europa Cup

Sunday 17. 07. 2022
09:00             Last Chance Tournament
09:30             Play off eight-finals
11:00               Play off quarter-finals, placing matches
12:00              Last Chance Tournament semi-finals
13:00              Play off  semi-finals
13:30               Last Chance Tournament final and bronze medal match                      14:30               Euromölkky 2022 – bronze medal match                                                     15:30               Euromölkky 2022 – final

17:00               medals closing ceremony

Time schedule may be changed.

 

EUROMÖLKKY 2022

Pořadatel:    z pověření I. M. O.    SKM  Zruč nad Sázavou – Tennisline,                                                                               IČO 05503574, Na Výsluní 752, 285 22 Zruč nad Sázavou
poštovní adresa: Dvouletky 710, 285 22 Zruč nad Sázavou

Kontakt:     Dagmar Fialova, dagmar.fialova1@seznam.cz, m. +420 733 559 313

Organizační výbor:
Leoš Fiala                                      prezident    leos.fiala@volny.cz
Dagmar Fialová                          ředitelka turnaje    dagmar.fialova1@seznam.cz
Jaroslav Chmelík                        vrchní rozhodčí  jaroslav.chmelik@seznam.cz

Radim Freisler                            zástupce ředitele turnaje
Leoš Fiala jr.                                 zpracování výsledků
Pavel Mácha, Michal Osovský         technická služba
Ludmila Obhlídalová                zdravotní zabezpečení

Datum:            sobota a neděle 16. – 17. července 2022

Turnaj Warm Up:   pátek 15. 07. 2022  12:00

Europa Cup:     sobota 16. 07. 2022  16:00

Místo:              fotbalový stadion TJ Jiskra Zruč nad Sázavou                                                                                                ul. Ke Stadionu 1032, 285 22 Zruč nad Sázavou, povrch tráva

Počet účastníků: není omezen

Přihlášky:           od 01. 02. do 17. 06. 2022

Startovné:         1800 Kč za družstvo , turnaj Warm Up 400 Kč za družstvo

Družstvo:          každé družstvo se stává ze 3 hráčů a max. 1 náhradníka
kapitán družstva musí být starší 18 let

Hřiště:               30 očíslovaných drah, 6 x 14 m, odhoz 3,50 m, povrch tráva

Mölkky:            hrací sady firmy TACTIC

Občerstvení:   v místě

Ubytování:      Hotel Zruč    www.hotelzruc.cz
Penzion Pod Zámkem   www.penzion-podzamkem.cz
Kemp Rákosí www.kemprakosi.cz nebo www.airbnb.cz

Zdravotní služba:   non-stop v místě

Alkohol:              zákaz požívání alkoholických nápojů během hry

Kouření:              povoleno pouze ve vyhrazených místech

Rozhodčí:          od semifinále play off nominuje pořadatel, ostatní zápasy se hrají bez rozhodčích

Pravidla:     oficiální pravidla I.M.O., odhoz je vyznačen Mölkkaari

Časový pořad:
01. 02. – 17. 06. 2022     přihlášky
26. 06. 2022 12:00           losování
29. 06. 2022 12:00           zveřejnění rozlosování a časového programu

Pátek   15. 07. 2022 12:00 – 19:00   turnaj dvojic  DOUBLES WARM UP
11:00 – 21:00 prezence, výdej startovních čísel, trénink, přátelské zápasy

Sobota 16. 07. 2022    07:30 – 9:00 prezence, výdej startovních čísel
09:30    slavnostní zahájení                                                                                                                                                                 10:00     začátek turnaje – zápasy ve skupinách
16:00     Europa Cup

Neděle 17. 07. 2022                                                                                                                                                                              09:00    turnaj Last Chance
09:30     1. kolo play off
11:00      čtvrtfinále play off
12:00     semifinále Last Chance
13:00      semifinále Play off
13:30      finále Last Chance
14:30      EM 2022 – zápas o třetí místo
15:30      EM 2022 – finále
17:00      závěrečný ceremoniál

Časový pořad může být upraven a změněn.