EM 2020

Mölkky European Championship
EUROMÖLKKY 2020

Organizer:
SKM Zruč nad Sázavou – Tennisline
Na Výsluní 752, 285 22 Zruč nad Sázavou, CRN 05503574
post address: Dvouletky 710, 285 22 Zruč nad Sázavou

Contact person:
Dagmar Fialova, dagmar.fialova1@seznam.cz, mob. no. +420 733 559 313

Organizing committee:
Leoš Fiala                        chairman     leos.fiala@volny.cz
Dagmar Fialová            tournament director dagmar.fialova1@seznam.cz
Jaroslav Chmelík          referee  jaroslav.chmelik@seznam.cz
Leoš Fiala jr.                   results processing
Pavel Mácha                   technical staff
Ludmila Obhlídalová  medical staff

Date:         NEW TERMIN                            
Saturday and Sunday 26 – 27  September, 2020

Doubles Warm Up:
Friday 25. 09. 2020, 12:00

Europa Cup:
Saturday 26.09. 2020, 17:00

Venue:
Tennis club TJ Jiskra        GPS N 49° 44´ 48´´ E 15° 5 ´22´´
Dvouletky 1031, 285 22 Zruč nad Sázavou
5 clay courts, 1 volleyball field

Number of participants:   not limited

Registration:
must be done during    01. 01. – 09. 09. 2020

Starting fee:
70 Euro for team, Doubles Warm Up 15 Euro for team

Teams:
each team considers from 3 players (+ max. 1 alternate), captain of the team must be above the age of 18

Fields:
30 numbered fields, 5 x 14 m, throw 3,50 m, red clay surface

Mölkky:
games are always played with official Tactic Mölkky-games

Bufet and sanitary facilities:
on site

Accommodation:
Hotel Zruč  www.hotelzruc.cz
Penzion Pod Zámkem  www.pemzion-podzamkem.cz
Kemp Rákosí  www.kemprakosi.cz   or  www.airbnb.cz

Medical service:
non-stop first aid trained staff

Alcohol:
alcoholic beverages and drinking is prohibited in the playing fields

Smoking:
smoking is prohibited during the game, allowed only in designated areas

Judges:
referee and the jury are nominated by IMO, officials at each fields are nominated by the organizer from semifinal matches

Prizes:
medals, cups and material prizes for teams on 1.– 4. places           medals and plaques for teams on 1. – 3. places of Last chance Tournaments

Rules:
official IMO mölkky rules are followed, throw is delimited by Mölkkaari

Time schedule:

01. 01. – 09. 09. 2020   registration, entries
Sunday 13. 09. 2020
12:00 draw

Wednesday 16. 09. 2020
12:00 release of draw results and time schedule

Friday 25. 09. 2020
12:00 – 19:00   WARM UP TOURNAMENT
11:00 – 21:00 presentation, issuing of starting numbers, training, friendly matches

Saturday 26. 09. 2020
07:30 – 9:00 presentation, issuing of starting numbers                                                    09:30             opening ceremony 10:00 games start
16:00              Europa Cup

Sunday 27. 09. 2020
09:00             Last Chance Tournament
09:30             Play off eight-finals
11:00               Play off quarter-finals, placing matches
12:00              Last Chance Tournament semi-finals
13:00              Play off  semi-finals
13:30               Last Chance Tournament final and bronze medal match                                   14:30               Euromölkky 2020 – bronze medal match                                                             15:30               Euromölkky 2020 – final

17:00               medals closing ceremony

Time schedule may be changed.

 

EUROMÖLKKY 2020

Pořadatel:    z pověření I. M. O. SKM  Zruč nad Sázavou – Tennisline,                                                                          IČO 05503574, Na Výsluní 752, 285 22 Zruč nad Sázavou
poštovní adresa: Dvouletky 710, 285 22 Zruč nad Sázavou

Kontakt:     Dagmar Fialova, dagmar.fialova1@seznam.cz, m. +420 733 559 313

Organizační výbor:
Leoš Fiala                                      prezident    leos.fiala@volny.cz
Dagmar Fialová                          ředitelka turnaje    dagmar.fialova1@seznam.cz
Jaroslav Chmelík                        vrchní rozhodčí  jaroslav.chmelik@seznam.cz
Leoš Fiala jr.                                 zpracování výsledků
Pavel Mácha                                 technická služba
Ludmila Obhlídalová                zdravotní zabezpečení

Datum:            sobota a neděle 26. – 27. září 2020

Turnaj Warm Up:   pátek 25. 09.. 2020  12:00

Europa Cup:     sobota 26. 09. 2020  16:00

Místo:              TJ Jiskra Zruč nad Sázavou – tenisové dvorce GPS N 49° 44´ 48´´ E 15° 5 ´22´´                   Dvouletky 1031, 285 22 Zruč nad Sázavou
5 antukových dvorců, 1 hřiště na volejbal

Počet účastníků: není omezen

Přihlášky:           od 01. 01. do 09. 09. 2020

Startovné:         1800 Kč za družstvo , turnaj Warm Up 400 Kč za družstvo

Družstvo:          každé družstvo se stává ze 3 hráčů a max. 1 náhradníka
kapitán družstva musí být starší 18 let

Hřiště:               30 očíslovaných drah, 5 x 14 m, odhoz 3,50 m, povrch antuka

Mölkky:            hrací sady firmy TACTIC

Občerstvení:   v místě

Ubytování:      Hotel Zruč    www.hotelzruc.cz
Penzion Pod Zámkem   www.penzion-podzamkem.cz
Kemp Rákosí www.kemprakosi.cz nebo www.airbnb.cz

Zdravotní služba:   non-stop v místě

Alkohol:              zákaz požívání alkoholických nápojů během hry

Kouření:              povoleno pouze ve vyhrazených místech

Rozhodčí:          od semifinále play off nominuje pořadatel, ostatní zápasy se hrají bez rozhodčích

Pravidla:     oficiální pravidla I.M.O., odhoz je vyznačen Mölkkaari

Časový pořad:
01. 01. – 09. 09. 2020     přihlášky
13. 09. 2020 12:00           losování
16. 09. 2020 12:00           zveřejnění rozlosování a časového programu

Pátek   25. 09. 2020 12:00 – 19:00   turnaj dvojic  DOUBLES WARM UP
11:00 – 21:00 prezence, výdej startovních čísel, trénink, přátelské zápasy

Sobota 26. 09. 2020    07:30 – 9:00 prezence, výdej startovních čísel
09:30    slavnostní zahájení                                                                                                                      10:00     začátek turnaje – zápasy ve skupinách
16:00     Europa Cup

Neděle 27. 09. 2020                                                                                                                                     09:00    turnaj Last Chance
09:30     1. kolo play off
11:00      čtvrtfinále play off
12:00     semifinále Last Chance
13:00      semifinále Play off
13:30      finále Last Chance
14:30      EM 2020 – zápas o třetí místo
15:30      EM 2018 – finále
17:00      závěrečný ceremoniál

Časový pořad může být upraven a změněn.