Home

Countdown to the start of the tournament

If custom countdown is giving an error you may need to enable javascript - please visit Support Center for support.

 

July 30, 2020

Dear mölkky friends.

Welcome to the website which was created for the European Mölkky Championship – EUROMÖLKKY 2020. Certainly you have all notice that due to the COVID 19 epidemic we were forced to shift the original even date in July exactly 70 days later to the end of September. We believe that the epidemiological situation not only in the Czech Republic but also in whole Europe will be calmed enough in autumn so we will be able to organize dignified tournament with the participation of all leading European teams. 

On set asided date in July we organized postponed VII. Spring Golden Zruč Mölkka instead of European Championship with participation of 30 teams.

Despite the low number of participating teams we still consider EM 2018 as a successful tournament, and moreover there is another challenge ahead us – organizing EM 2020. This time we will welcome you again in the city of Zruč nad Sázavou in the tennis area TJ Jiskra. I believe we will be able to prepare a nice tournament which will be in good remembered. We are also planning to prepare a number of surprises for you during the EM 2020. As accommodation options in Zruč are limited, although the situation is constantly improving, please do not forget to book your accommodation in time.

Just as during EM 2018, Friday Warm up tournament for pairs will be part of EM 2020, and an top of that we will prepare Europe National Cup. To support the participation of foreign teams we decided to provide free entry fee for the first registered team from each country.

We would like to thank not only to the governor of the Central Bohemian Region, Mrs. Pokorná Jermanová and the city of Zruč nad Sázavou, but also to ALBI which support us with mölkky sets, and all other companies and entrepreneurs mostly from Zruč nad Sázavou, for their financial support in the difficult organization of the event.

See you in September in Zruč nad Sázavou
Leoš Fiala – president of SKM Zruč n. S. – Tennisline and EM 2020 Organizing committee Chairman


Vážení přátelé mölkky.

Vítám Vás na stránkách, vytvořených pro Mölkky European Championship – EUROMÖLKKY 2020. Jistě jste již zaregistrovali, že vzhledem k epidemii COVID 19 jsme byli nuceni původní červencový termín přesunout přesně o 70 dní na konec měsíce září. Věříme, že na podzim bude již epidemiologická situace nejenom v ČR, ale i v celé Evropě opět natolik zklidněna, že budeme moci uspořádat důstojný turnaj, za účasti všech předních evropských družstev. V původním červencovém termínu vyhrazeném pro EM 2020 úspěšně proběhla za účasti 30 družstev ze tří zemí z května odložená VII. Jarní Zlatá Zručská mölkka.

Po předloňských, přes nízký počet startujících týmů, úspěšných Euromölkkách 2018, je před naším klubem SKM Zruč nad Sázavou – TENNISLINE, z. s. další výzva – organizace EM 2020. Tentokráte Vás opět přivítáme v našem městě Zruči nad Sázavou v tenisovém areálu TJ Jiskra. Pevně věřím, že pro Vás zase připravíme hezký turnaj, na který budete rádi vzpomínat.  V organizaci EM 2020 chystáme celou řadu překvapení. Jelikož jsou ubytovací možnosti přímo ve Zruči omezené, i když se situace neustále zlepšuje, zarezervujte si prosím ubytování včas. Stejně jako při EM 2018 bude součástí EM 2020 i páteční turnaj Warm Up dvojic, na sobotu opět připravujeme Europa Cup reprezentačních výběrů. Jako podporu účasti zahraničních týmů vyhlašujeme, že první přihlášený tým z každé země, bude mít startovné zdarma.

 Za finanční podporu při náročné organizaci akce děkujeme nejenom Hejtmance Středočeského kraje paní Pokorné Jermanové a Městu Zruč nad Sázavou, dovozci mölekk ALBI i všem ostatním většinou zručským firmám a podnikatelům.

Na shledanou v září ve Zruči nad Sázavou
Leoš Fiala – předseda SKM Zruč n. S. – Tennisline a prezident organizačního výboru EM 2020.

logo ALBI